3 tips voor een goed businessplan

Je wilt een bedrijf starten en hebt geld nodig. Dan is het van belang dat je een goed businessplan schrijft, want zonder zo’n document willen de meeste investeerders en financierders je niet helpen. Maar hoe schrijf je zo’n plan? Dit zijn drie tips om een goed businessplan te maken.

1. Kort en to-the-point

Niemand heeft tijd en zin om een businessplan van honderden pagina’s door te lezen. Zorg dus dat dit ook niet hoeft. In je plan hoef je je niet aan een aantal woorden te houden en niet om dingen heen te draaien. Zorg dat je alles kort en bondig beschrijft en snel tot je punt komt.

2. Visueel

Mensen reageren goed op visuele onderdelen in je businessplan. Zo geeft een infographic bijvoorbeeld snel inzicht in je bedrijfsstructuur, zonder dat je hier een lap tekst aan hoeft te wijden. Daarnaast is het met afbeeldingen en andere visuele aspecten gemakkelijker om jouw idee te visualiseren, het brengt je concept echt tot leven. Een handig format hierbij is het Business Model Canvas.

3. Doe onderzoek

Hoe goed je idee ook is, als je niet weet of de markt wel interesse heeft, ben je nergens. Dit weten investeerders en financierders ook, dus zij zien graag een marktonderzoek terug in je plan, of in ieder geval de conclusies daarvan. Doe vooraf goed onderzoek naar je markt en laat dit terugkomen in je businessplan. Zorg dat je weet hoe je jezelf in deze markt kunt zetten, wat de markt precies wil en hoe je verder kunt groeien.

Kortlopende Reisverzekering

Hoe financier ik mijn startup?

Het idee is uitgewerkt, je hebt een businessplan gemaakt en bent klaar om te starten. Er mist slechts nog één ding: het geld. Je financiering rond krijgen is als startup niet altijd even gemakkelijk. Gelukkig zijn er verschillende manieren om het geld wat je nodig hebt bij elkaar te krijgen.

1. Investeerders en financierders

Een manier om geld bij elkaar te krijgen voor jouw startup, is door investeerders en financierders te zoeken. Een investeerder koopt met zijn eigen vermogen aandelen in je bedrijf en wordt daarmee mede-eigenaar. Financierders investeren met vreemd vermogen in je bedrijf en doen eigenlijk niets anders dan je een lening geven. Hier willen ze vaak onderpand voor terug hebben, mochten ze hun geld niet terugkrijgen. Een typische financierder is de bank, maar er zijn ook andere instellingen die je op deze manier kunnen helpen. Nadeel van financierders is dat ze hun geld altijd terug willen, wat bij investeerders niet per definitie het geval is. Daarnaast heb je naast je idee en businessplan niets om te laten zien dat jouw idee een echt succes wordt, waardoor investeerders en financierders niet altijd willen investeren in je startup.

2. Seeding

Daarnaast zijn er bedrijven die je kunnen helpen met het in de markt zetten van je startup, wat we seeding noemen. Zij kunnen je bijvoorbeeld helpen met het vinden van investeerders, maar ook met de marketing van je product of dienst. Echt geld verstrekken doen ze dus niet, maar ze kunnen je wel helpen bij het verkrijgen van je financiering.

3. Crowdfunding

Een steeds populairdere manier om de financiering rond te krijgen is crowdfunding, ofwel ‘financiering door de menigte’. Hierbij maak je een campagne op een website. Er zijn tegenwoordig zelfs specifieke platformen voor startende ondernemers. Ideaal om jouw startup van de grond af te krijgen! Je vertelt in je campagne waar je het geld voor nodig hebt en vermeld het totaalbedrag dat je wilt ophalen. In ruil voor een donatie krijgen de mensen die je steunen een tegenprestatie. Het voordeel van crowdfunding is dat je meteen kunt testen of er animo voor je idee is. Is dit het geval, dan kun je later alsnog naar een bank en heb je aantoonbaar bewijs dat mensen jouw product of dienst graag op de markt willen zien.

4. Subsidies

In sommige gevallen is het mogelijk om subsidie te krijgen van de overheid. Dit kan bijvoorbeeld de bijstandsverlening zelfstandigen zijn, die je krijgt wanneer je inkomen onder het bijstandsniveau is. Nadeel van deze subsidie is dat je geen hulp meer kunt vragen aan de bank. Een andere subsidie is bijvoorbeeld het MKB-Krediet, wat een zakelijke lening tussen de 50 duizend en 250 duizend euro is. Zo zijn er diverse subsidies die je als ondernemer kunt aanvragen, maar hiervoor moet je vaak wel aan een aantal specifieke voorwaarden voldoen. De kans is dus groot dat je hier niet voor in aanmerking komt.

Wat past bij mij?

Voor welke financieringsvorm je kiest, hangt af van je situatie en je wensen. Zo kan het zijn dat je voor een subsidie in aanmerking komt, met alle voordelen van dien. Maar misschien wil je ook meteen een marktonderzoek doen en niet afhankelijk zijn van een lening. In dat geval is crowdfunding de beste oplossing. Het nadeel van crowdfunding is echter dat het niet zeker is of je je geld ook binnenhaalt, maar in dat geval weet je ook dat je product of dienst waarschijnlijk niet aan gaat slaan. Een tip van ons: spreid je kansen en probeer elke vorm of combineer een aantal vormen. Zo is de kans het grootste dat jij je financiering voor jouw startup binnenhaalt.

Is mijn partner aansprakelijk voor de schulden van mijn bedrijf?

Verlaten kantoor

Als je bedrijf failliet gaat of in diepe schulden zit, zit je natuurlijk in moeilijkheden. Maar de kans bestaat dat ook je partner aansprakelijk is. Hoe zit dat?

Hoe zijn jullie getrouwd?

Als jullie getrouwd zijn in gemeenschap van goederen, dan worden de bezittingen evenredig verdeeld. Dit betekent dat ook eventuele schulden verdeeld worden: binnen een huwelijk in gemeenschap van goederen is er geen verschil tussen privé- en ondernemingsvermogen. Dit betekent dat als jouw onderneming failliet gaat, ook het privévermogen van je partner aangesproken kan worden.

Als jullie getrouwd zijn onder huwelijkse voorwaarden, dan zijn de afspraken over de verdeling van de bezittingen, inkomsten, pensioenrechten en schulden opgenomen in deze akte. Hierin is dan ook opgenomen hoe het bedrijf verdeeld is. Hebben jullie allebei recht op de helft van het bedrijf, of staat het alleen op jouw naam? In het eerste geval zullen de schulden van het bedrijf verdeeld worden over jullie beiden (zoals bij gemeenschap van goederen), in het laatste geval zijn deze voor jouw rekening.

Een gezamenlijk bedrijf

Als jullie samen in een vof zitten, de zogenaamde man-vrouwfirma, dan zijn jullie allebei aansprakelijk voor de schulden die gemaakt zijn binnen de onderneming. Ook als slechts een van de partners verantwoordelijk is voor de schulden. Het maakt in dit geval weinig verschil of jullie in gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden getrouwd zijn.

Over het algemeen geldt dus dat de manier waarop je trouwt en de manier waarop je in een onderneming stapt bepaalt hoe de schulden verdeeld zijn. Hou hier dan ook rekening mee als je in het huwelijks- of ondernemersbootje stapt.

Hoe begin je een gezamenlijk bedrijf?

Samen bedrijf starten

Vennootschap Onder Firma

Van een vennootschap onder firma (vof) kunnen meerdere personen eigenaar zijn, de eigenaren worden dan firmanten of vennoten genoemd. Via een samenwerkingscontract of vennootschapscontract leggen jullie afspraken omtrent de onderneming vast, en de vof is volgens de belastingdienst een eigen ondernemer. Een speciale vorm van de vof is de man-vrouwfirma. Deze is voor partners die samen een bedrijf willen starten. De criteria en eisen waaraan het koppel moet voldoen zijn hetzelfde als voor een gewone vof.
Het contract

Hoewel een vennootschapscontract niet verplicht is, is het logischerwijs wel aan te raden om dit contract op te stellen. Hierin neem je verschillende dingen op, zoals:

  • De inbreng per vennoot
  • De geschatte duur van het samenwerkingsverband
  • De winst- en verliesverdeling
  • De toetredingsmogelijkheden van nieuwe vennoten
  • De uittredingsmogelijkheden van bestaande vennoten
  • De regels omtrent arbeidsongeschiktheid
  • De pensioensregeling

Bij een vof zijn alle vennoten aansprakelijk voor de gemaakte schulden binnen het bedrijf, ook als slechts één vennoot hiervoor verantwoordelijk is. Jullie zijn in feite ‘in gemeenschap van goederen’ een samenwerking aangegaan. Je kunt een contract opstellen om de aansprakelijkheidsrisico’s te beperken, zodat bij schulden door de ene vennoot het privévermogen van de ander veilig is.

Pensioen en arbeidsongeschiktheid

Als ondernemer zul je zelf je pensioen op moeten bouwen, en het is handig om hierin met je vennoten op een lijn te zitten zodat jullie eenzelfde soort pensioenregeling handhaven. Ook afspraken over andere verzekeringen, zoals een ziektekostenverzekering of arbeidsongeschiktheidsverzekering, kunnen jullie het beste in het vennootschapscontract opnemen.

Zijn jullie nog niet bekend met het ondernemerschap? Dan is het belangrijk om je vooraf goed in te lezen. Dit doe je bijvoorbeeld op de site van de Belastingdienst (zoals in het artikel ‘Onderneming Starten’) of het Ondernemersplein (‘Stappenplan bedrijf starten’).

Scheiden als ondernemer, hoe werkt dat?

Een echtscheiding kondigt een periode vol af te handelen zaken aan. Maar als je gaat scheiden als ondernemer wordt de hele procedure nog complexer. Wat komt er allemaal kijken bij een scheiding als een partner een eigen zaak heeft?

Alimentatie

Het eerste probleem begint bij de (kinder)alimentatie. Deze kan bij mensen in loondienst rechttoe-rechtaan gebaseerd worden op het loonstrookje, maar bij ondernemers is dit een heel ander verhaal. Ex-partners zullen het snel over de draagkracht oneens zijn. Om dit op te lossen wordt vaak uitgegaan van het gemiddelde inkomen van de afgelopen drie jaar, maar dit is natuurlijk vaak niet ideaal. Want hoe zeker ben je van de toekomstige winst van de onderneming? Een gespecialiseerde advocaat kan ervoor zorgen dat er duidelijke richtlijnen omtrent alimentatie opgesteld worden.

Pensioenrecht

Het pensioen dat een koppel tijdens een huwelijk opbouwt, wordt op de pensioengerechtigde leeftijd verdeeld over beide partners. Dit betekent dat een ex-partner na een echtscheiding recht heeft op een deel van het pensioen dat de ander tijdens het huwelijk heeft opgebouwd. Maar ondernemers bouwen vaak hun pensioen(rechten) in eigen beheer op, in tegenstelling tot mensen in loondienst. Dit betekent dat zij het deel van het pensioen waar de ex-partner recht op heeft moeten afstorten bij een pensioenverzekeraar. Hier gelden alleen uitzonderingen op als door deze afstorting het bedrijf in gevaar komt.
Recht op de onderneming

De manier waarop jullie getrouwd zijn bepaalt of de niet-ondernemende partner recht heeft op de onderneming van de ander. Als jullie zijn getrouwd in gemeenschap van goederen, dan hebben jullie allebei recht op de helft van de waarde van de onderneming. Als jullie zijn getrouwd in onder huwelijkse voorwaarden, dan staat hierin wie waarop recht op heeft.

Deze huwelijkse voorwaarden is samen met de alimentatie, de waarde van de onderneming en de pensioenrechten een van de grootste probleemveroorzakers bij een echtscheiding van een ondernemer. Bovendien zijn er daarna vaak nog twee belangrijke probleempunten aan de orde: de waardebepaling van de onderneming en de financiële afwikkeling. Het is voor ondernemers verschrikkelijk als een ex-partner de helft van het bedrijf claimt, maar regel is wel dat een onderneming moet kunnen blijven bestaan. Een onpartijdige en professionele deskundige die de waarde van het bedrijf bepaalt en een voorstel doet tot financiële afwikkeling kan in veel gevallen grote uitkomst bieden.

Advies van een deskundige

Het is bij een complexe scheiding als deze te adviseren om in een vroeg stadium een deskundige advocaat in te schakelen, zowel voor de ondernemer als voor de niet-ondernemer. Als jullie samen op een lijn zitten, kunnen jullie samen een advocaat in de arm nemen, maar de kans is groot dat de belangen uiteen lopen. Met de juiste ondernemersrechtelijke kennis van een advocaat kunnen goede afspraken gemaakt worden en de juiste compromissen gesloten.