Hoe begin je een gezamenlijk bedrijf?

Samen bedrijf starten

Vennootschap Onder Firma

Van een vennootschap onder firma (vof) kunnen meerdere personen eigenaar zijn, de eigenaren worden dan firmanten of vennoten genoemd. Via een samenwerkingscontract of vennootschapscontract leggen jullie afspraken omtrent de onderneming vast, en de vof is volgens de belastingdienst een eigen ondernemer. Een speciale vorm van de vof is de man-vrouwfirma. Deze is voor partners die samen een bedrijf willen starten. De criteria en eisen waaraan het koppel moet voldoen zijn hetzelfde als voor een gewone vof.
Het contract

Hoewel een vennootschapscontract niet verplicht is, is het logischerwijs wel aan te raden om dit contract op te stellen. Hierin neem je verschillende dingen op, zoals:

  • De inbreng per vennoot
  • De geschatte duur van het samenwerkingsverband
  • De winst- en verliesverdeling
  • De toetredingsmogelijkheden van nieuwe vennoten
  • De uittredingsmogelijkheden van bestaande vennoten
  • De regels omtrent arbeidsongeschiktheid
  • De pensioensregeling

Bij een vof zijn alle vennoten aansprakelijk voor de gemaakte schulden binnen het bedrijf, ook als slechts één vennoot hiervoor verantwoordelijk is. Jullie zijn in feite ‘in gemeenschap van goederen’ een samenwerking aangegaan. Je kunt een contract opstellen om de aansprakelijkheidsrisico’s te beperken, zodat bij schulden door de ene vennoot het privévermogen van de ander veilig is.

Pensioen en arbeidsongeschiktheid

Als ondernemer zul je zelf je pensioen op moeten bouwen, en het is handig om hierin met je vennoten op een lijn te zitten zodat jullie eenzelfde soort pensioenregeling handhaven. Ook afspraken over andere verzekeringen, zoals een ziektekostenverzekering of arbeidsongeschiktheidsverzekering, kunnen jullie het beste in het vennootschapscontract opnemen.

Zijn jullie nog niet bekend met het ondernemerschap? Dan is het belangrijk om je vooraf goed in te lezen. Dit doe je bijvoorbeeld op de site van de Belastingdienst (zoals in het artikel ‘Onderneming Starten’) of het Ondernemersplein (‘Stappenplan bedrijf starten’).