SCOOR

De erkenning voor scholing van OR-leden was in het verleden een taak van het GBIO en na het wegvallen van het GBIO was het belangrijk dat een andere organisatie deze taak op zich zou nemen. De Sociaal Economische Raad heeft daarom voor het certificeren van opleidingsinstituten voor OR-leden de Stichting Certificering Opleiding Ondernemingsraden, of kortweg SCOOR, tot leven geroepen.

Voortborduring op GBIO-erkenning

De nieuwe certificering borduurt voort op de erkenningen die eerder door het GBIO werden toegekend. Organisaties die begin 2013 nog een lopende GBIO-erkenning hadden, kunnen deze tot de datum waarop die afloopt blijven gebruiken. Daarna kan een SCOOR-certificering worden aangevraagd. De certificering verloopt in grote lijnen hetzelfde, maar er zijn wel enkele nieuwe toetsingselementen. De exacte eisen waaraan een opleidingsinstituut moet voldoen om een certificaat te halen zijn vastgelegd in het certificeringsschema en in de certificeringsregeling zijn de voorwaarden vastgelegd waaraan het instituut zich moet houden.

Vrijwilligheid

Het aanvragen van een SCOOR-certificaat is niet verplicht voor instellingen die OR-scholing aanbieden en bedrijven en OR-leden zijn vrij om in zee te gaan met instellingen die niet in het bezit zijn van een SCOOR-certificaat. Het certificaat geeft echter wel aan dat een instelling OR-scholing van een voldoende hoog niveau aanbiedt en dat de OR dus ook waardevolle zaken zal tijdens de scholing. Het is aannemelijk dat de meeste instituten die OR-scholing aanbieden door SCOOR gecertificeerd willen worden, aangezien in het verleden vrijwel alle scholing voor ondernemingsraden werd verzorgd door instituten met GBIO-erkenning.

Problemen voorkomen

Een SCOOR-certificering zou in extreme gevallen zelfs problemen kunnen voorkomen, wanneer een ondernemingsraad naar de bedrijfscommissie of de kantonrechter zou stappen. Ondernemingsraden hebben volgens de Wet op ondernemingsraden namelijk recht op minimaal 5 dagen scholing per jaar en die scholing dient van goede kwaliteit te zijn. Indien een werkgever alleen wenst te betalen voor een niet-gecertificeerde opleiding en deze volgens de OR van te lage kwaliteit is, dan zou een opleiding met certificering de voorkeur kunnen krijgen.