Hoe begin je een gezamenlijk bedrijf?

Samen bedrijf starten

Vennootschap Onder Firma

Van een vennootschap onder firma (vof) kunnen meerdere personen eigenaar zijn, de eigenaren worden dan firmanten of vennoten genoemd. Via een samenwerkingscontract of vennootschapscontract leggen jullie afspraken omtrent de onderneming vast, en de vof is volgens de belastingdienst een eigen ondernemer. Een speciale vorm van de vof is de man-vrouwfirma. Deze is voor partners die samen een bedrijf willen starten. De criteria en eisen waaraan het koppel moet voldoen zijn hetzelfde als voor een gewone vof.
Het contract

Hoewel een vennootschapscontract niet verplicht is, is het logischerwijs wel aan te raden om dit contract op te stellen. Hierin neem je verschillende dingen op, zoals:

  • De inbreng per vennoot
  • De geschatte duur van het samenwerkingsverband
  • De winst- en verliesverdeling
  • De toetredingsmogelijkheden van nieuwe vennoten
  • De uittredingsmogelijkheden van bestaande vennoten
  • De regels omtrent arbeidsongeschiktheid
  • De pensioensregeling

Bij een vof zijn alle vennoten aansprakelijk voor de gemaakte schulden binnen het bedrijf, ook als slechts één vennoot hiervoor verantwoordelijk is. Jullie zijn in feite ‘in gemeenschap van goederen’ een samenwerking aangegaan. Je kunt een contract opstellen om de aansprakelijkheidsrisico’s te beperken, zodat bij schulden door de ene vennoot het privévermogen van de ander veilig is.

Pensioen en arbeidsongeschiktheid

Als ondernemer zul je zelf je pensioen op moeten bouwen, en het is handig om hierin met je vennoten op een lijn te zitten zodat jullie eenzelfde soort pensioenregeling handhaven. Ook afspraken over andere verzekeringen, zoals een ziektekostenverzekering of arbeidsongeschiktheidsverzekering, kunnen jullie het beste in het vennootschapscontract opnemen.

Zijn jullie nog niet bekend met het ondernemerschap? Dan is het belangrijk om je vooraf goed in te lezen. Dit doe je bijvoorbeeld op de site van de Belastingdienst (zoals in het artikel ‘Onderneming Starten’) of het Ondernemersplein (‘Stappenplan bedrijf starten’).

Scheiden als ondernemer, hoe werkt dat?

Een echtscheiding kondigt een periode vol af te handelen zaken aan. Maar als je gaat scheiden als ondernemer wordt de hele procedure nog complexer. Wat komt er allemaal kijken bij een scheiding als een partner een eigen zaak heeft?

Alimentatie

Het eerste probleem begint bij de (kinder)alimentatie. Deze kan bij mensen in loondienst rechttoe-rechtaan gebaseerd worden op het loonstrookje, maar bij ondernemers is dit een heel ander verhaal. Ex-partners zullen het snel over de draagkracht oneens zijn. Om dit op te lossen wordt vaak uitgegaan van het gemiddelde inkomen van de afgelopen drie jaar, maar dit is natuurlijk vaak niet ideaal. Want hoe zeker ben je van de toekomstige winst van de onderneming? Een gespecialiseerde advocaat kan ervoor zorgen dat er duidelijke richtlijnen omtrent alimentatie opgesteld worden.

Pensioenrecht

Het pensioen dat een koppel tijdens een huwelijk opbouwt, wordt op de pensioengerechtigde leeftijd verdeeld over beide partners. Dit betekent dat een ex-partner na een echtscheiding recht heeft op een deel van het pensioen dat de ander tijdens het huwelijk heeft opgebouwd. Maar ondernemers bouwen vaak hun pensioen(rechten) in eigen beheer op, in tegenstelling tot mensen in loondienst. Dit betekent dat zij het deel van het pensioen waar de ex-partner recht op heeft moeten afstorten bij een pensioenverzekeraar. Hier gelden alleen uitzonderingen op als door deze afstorting het bedrijf in gevaar komt.
Recht op de onderneming

De manier waarop jullie getrouwd zijn bepaalt of de niet-ondernemende partner recht heeft op de onderneming van de ander. Als jullie zijn getrouwd in gemeenschap van goederen, dan hebben jullie allebei recht op de helft van de waarde van de onderneming. Als jullie zijn getrouwd in onder huwelijkse voorwaarden, dan staat hierin wie waarop recht op heeft.

Deze huwelijkse voorwaarden is samen met de alimentatie, de waarde van de onderneming en de pensioenrechten een van de grootste probleemveroorzakers bij een echtscheiding van een ondernemer. Bovendien zijn er daarna vaak nog twee belangrijke probleempunten aan de orde: de waardebepaling van de onderneming en de financiële afwikkeling. Het is voor ondernemers verschrikkelijk als een ex-partner de helft van het bedrijf claimt, maar regel is wel dat een onderneming moet kunnen blijven bestaan. Een onpartijdige en professionele deskundige die de waarde van het bedrijf bepaalt en een voorstel doet tot financiële afwikkeling kan in veel gevallen grote uitkomst bieden.

Advies van een deskundige

Het is bij een complexe scheiding als deze te adviseren om in een vroeg stadium een deskundige advocaat in te schakelen, zowel voor de ondernemer als voor de niet-ondernemer. Als jullie samen op een lijn zitten, kunnen jullie samen een advocaat in de arm nemen, maar de kans is groot dat de belangen uiteen lopen. Met de juiste ondernemersrechtelijke kennis van een advocaat kunnen goede afspraken gemaakt worden en de juiste compromissen gesloten.