Scheiden als ondernemer, hoe werkt dat?

Een echtscheiding kondigt een periode vol af te handelen zaken aan. Maar als je gaat scheiden als ondernemer wordt de hele procedure nog complexer. Wat komt er allemaal kijken bij een scheiding als een partner een eigen zaak heeft?

Alimentatie

Het eerste probleem begint bij de (kinder)alimentatie. Deze kan bij mensen in loondienst rechttoe-rechtaan gebaseerd worden op het loonstrookje, maar bij ondernemers is dit een heel ander verhaal. Ex-partners zullen het snel over de draagkracht oneens zijn. Om dit op te lossen wordt vaak uitgegaan van het gemiddelde inkomen van de afgelopen drie jaar, maar dit is natuurlijk vaak niet ideaal. Want hoe zeker ben je van de toekomstige winst van de onderneming? Een gespecialiseerde advocaat kan ervoor zorgen dat er duidelijke richtlijnen omtrent alimentatie opgesteld worden.

Pensioenrecht

Het pensioen dat een koppel tijdens een huwelijk opbouwt, wordt op de pensioengerechtigde leeftijd verdeeld over beide partners. Dit betekent dat een ex-partner na een echtscheiding recht heeft op een deel van het pensioen dat de ander tijdens het huwelijk heeft opgebouwd. Maar ondernemers bouwen vaak hun pensioen(rechten) in eigen beheer op, in tegenstelling tot mensen in loondienst. Dit betekent dat zij het deel van het pensioen waar de ex-partner recht op heeft moeten afstorten bij een pensioenverzekeraar. Hier gelden alleen uitzonderingen op als door deze afstorting het bedrijf in gevaar komt.
Recht op de onderneming

De manier waarop jullie getrouwd zijn bepaalt of de niet-ondernemende partner recht heeft op de onderneming van de ander. Als jullie zijn getrouwd in gemeenschap van goederen, dan hebben jullie allebei recht op de helft van de waarde van de onderneming. Als jullie zijn getrouwd in onder huwelijkse voorwaarden, dan staat hierin wie waarop recht op heeft.

Deze huwelijkse voorwaarden is samen met de alimentatie, de waarde van de onderneming en de pensioenrechten een van de grootste probleemveroorzakers bij een echtscheiding van een ondernemer. Bovendien zijn er daarna vaak nog twee belangrijke probleempunten aan de orde: de waardebepaling van de onderneming en de financiële afwikkeling. Het is voor ondernemers verschrikkelijk als een ex-partner de helft van het bedrijf claimt, maar regel is wel dat een onderneming moet kunnen blijven bestaan. Een onpartijdige en professionele deskundige die de waarde van het bedrijf bepaalt en een voorstel doet tot financiële afwikkeling kan in veel gevallen grote uitkomst bieden.

Advies van een deskundige

Het is bij een complexe scheiding als deze te adviseren om in een vroeg stadium een deskundige advocaat in te schakelen, zowel voor de ondernemer als voor de niet-ondernemer. Als jullie samen op een lijn zitten, kunnen jullie samen een advocaat in de arm nemen, maar de kans is groot dat de belangen uiteen lopen. Met de juiste ondernemersrechtelijke kennis van een advocaat kunnen goede afspraken gemaakt worden en de juiste compromissen gesloten.